• 18.07.2022

къща пред която входна врата е натрупал сняг